اهداف کانون‎

اهداف کلی:

- ارتقای دانش، نگرش و عملکرد ذی نفعان و جامعه در خصوص مراقبتهای حمایتی و تسکینی
- توسعه دانش کاربردی و پایه مرتبط با مراقبتهای حمایتی و تسکینی
- ارتقای دسترسی بیماران نیازمند به مراقبتهای حمایتی و تسکینی
- ارتقای مستمرکیفیت مراقبت های حمایتی و تسکینی
- ارتقای کیفیت زندگی بیماران نیازمند به مراقبتهای حمایتی و تسکینی

 

 روش اجرا

 

تشکیل کارگروه هایی با عناوین اصلی :

1- کمیته مراقبت با زیر گروه های مراقبت در منزل ، مراقبت معنوی و مراقبتهای مراحل پایان زندگی
2- کمیته آموزش با زیرگروه های آموزش تیم سلامت ، آموزش بیمار و خانواده و آموزش اجتماعی
3- کمیته پژوهش و فن آوری با زیر گروه های تیم پژوهش، فن آوری و اطلاعات IT و انتشارات
4- کمیته درمان با زیر گروه های درمانهای آلتر نیتیو ( مکمل ) و طبیعی ، درمانهای سنتی و مجموعه درمان های جانبی
5- کمیته حقوق و روابط بین الملل
6- کمیته پشتیبانی با زیر گروه های جذب کمک های مردمی ، حامیان بنیاد ، زنجیره های خانوادگی اعضاء ، امور قرض الحسنه ، جذب کمک های دولتی ، اشتغال زایی و تدارکات
7- کمیته فرهنگی با زیر گروه های تربیت بدنی ، گردشگری و روابط عمومی

این کارگروه ها برنامه های اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت خود را به هیات مدیره یا مجتمع اعلام خواهند نمود.

ارکان کانون عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- هیات موسس

 

عضویت در خبر نامهبا ثبت نام در کانون حمد ایرانیان در کار خیر و بشر دوستانه همراه ما باشید و از پانل اختصاصی بهره مند شوید


ثبت نام در کانون حمد ایرانیان

اطلاعات تماس

اصفهان، میدان انقلاب، ورودی خیابان کمال الدین اسماعیل، ساختمان آذر طبقه سوم

8144713861

983132335148+

983132240473+

info@spcf.ir

0112121111000 (بانک ملی ایران - سیبا)

6037991899533057

بانک ملی مرکزی 23001110000007