اخبار و تازه ها

برگزاری کارگاه

یکشنبه مورخ 96/11/1

برگزاری کارگاه

یکشنبه مورخ 96/10/24 کنفرانس ادواری

برگزاری کارگاه

یکشنبه مورخ 96/10/17

برگزاری کارگاه

یکشنبه مورخ 96/10/10 کنفرانس ادواری با عنوان

برگزاری کارگاه

"کارگاه "راهكارهاي اعلام خبر بد دکتر موسی علوی

ایجاد غرفه

20 آذرماه در اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی

فراخوان همکاری

فراخوان دعوت به همکاری به منظور آموزش به دانش آموزان

جلسه با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تیم سلامت تحت پوشش آن معاونت

جلسه ی آشنایی با عملکرد کانون حمد ایرانیان و راهکارهای تعامل هرچه بیشتر و ارتقای خدمات سلامت در روز پنج شنبه 6/7/96 راس ساعت 9 با حضور مدیرعامل کانون، مدیران محترم اداره پرستاری، خدمات پرستاری و سوپروایزرهای محترم واحد آموزش همگانی و سلامت مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نهمین جلسه واحد آموزش کانون حمد ایرانیان

نهمین جلسه واحد آموزش کانون حمد ایرانیان در روز پنج شنبه مورخ 16/6/96 برگزار شد

ایجاد غرفه در سومین همایش بین المللی

ایجاد غرفه در سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت

عضویت در خبر نامهبا ثبت نام در کانون حمد ایرانیان در کار خیر و بشر دوستانه همراه ما باشید و از پانل اختصاصی بهره مند شوید


ثبت نام در کانون حمد ایرانیان

اطلاعات تماس

اصفهان، میدان انقلاب، ورودی خیابان کمال الدین اسماعیل، ساختمان آذر طبقه سوم

8144713861

983132335148+

983132240473+

info@spcf.ir

0112121111000 (بانک ملی ایران - سیبا)

6037991899533057

بانک ملی مرکزی 23001110000007